Budowa domu, instalacja elektryczna krok po kroku. Elektryk jak automatyk?

Biały montaż.

Po skończeniu szafy elektrycznej ekipa elektryków oczekiwać będzie całkowitego wykończenia wnętrz łącznie z wykonaniem łazienek, podłóg i pomalowaniem pomieszczeń  na czysto. Dlatego właśnie nazywa się to “Biały montaż”. Profesjonalna ekipa w czyściutkich ciuchach i czystym obuwiu zamontuje w twoim obiekcie cały osprzęt czyli gniazdka, wyłączniki, czujniki, domofon,  po prostu wszystko, co wymagać będzie zasilania prądem lub stanowi część systemów. Powieszone zostaną lampy , listwy led , oczka świetlne. Elektrycy podłączą twoje urządzenia i sprzęt AGD. Brzmi bardzo przyjemnie lecz dla elektryka to bardzo odpowiedzialna i ciężka praca. Teraz w jego rękach jest zainstalowanie i uruchomienie osprzętu, który bardzo dużo kosztował. Czasem powieszenie nietypowej i drogiej lampy może być technicznie skomplikowane i czasochłonne. Elektryk wszystkie prace wykonuje teraz zachowując szczególną ostrożność przed uszkodzeniem ścian, podłóg oraz sprzętu. Będzie można zainstalować urządzenia na zewnątrz budynku jak oświetlenie, kamery, bramy czy podlewanie twojego ogrodu.

Programowanie Smart Home.

Jeśli wybrałeś inteligentną instalację a w twoim obiekcie jest już wszystko podłączone elektryk przedstawi co można z systemem Smart. Możliwości będą ogromne. Elektryk ustali teraz z tobą tak zwane “scenariusze zdarzeń w programowaniu”. Polega to na zaprogramowaniu sterowników tak, aby powiedzmy jakaś lampa lub kilka lamp świeciły się przy pojedynczym kliknięciu przełącznika a przy podwójnym gasły. Możesz również za pomocą jednego przycisku pilota , aplikacji w telefonie lub nawet polecenia głosowego jednocześnie włączyć muzykę i nastrojowy układ świateł lub wyłączyć oświetlenie w całym budynku.

To tak w dużym skrócie, bo możliwości kombinacji są nieograniczone. Programowanie zespala również działanie podłączonych ze sobą wcześniej poszczególnych instalacji. Instalacja pożarowa może uruchomić otwarcie żaluzji czy bram. Ale to nie wszystko. Twój elektryk stworzy aplikację na twoje urządzenia mobilne, przez którą zdalnie będziesz wszystkim sterować. Możesz sterować domknięciem okien dachowych na siłownikach kiedy czujnik wykryje opad deszczu. Włączysz i ustawisz sterowanie ogrzewaniem lub klimatyzacją. Smart Home to duże możliwości i wysoki komfort użytkowania obiektu.

Instalacja odgromowa.

Nie sposób mówiąc o pracach elektryka podczas budowy wspomnieć o instalacji odgromowej. Instalacja odgromowa, która wchodzi w skład instalacji elektrycznej domu, odpowiedzialna jest za ochronę obiektu przed porażeniem wynikającym z wyładowań atmosferycznych.  Budynek  musi posiadać instalację odgromową, gdy wskazuje na to wskaźnik zagrożenia piorunowego. Wskaźnik zależeć będzie również od typu obiektu. Inne normy obowiązują domy mieszkalne, a inne budynki przemysłowe czy gospodarcze. Wskaźnik wylicza się według ustalonych zasad. 

Wynik zależny jest od wymiarów budynku, jego lokalizacji, materiałów, z których jest wykonany. Wpływ mają również warunki panujące w danej strefie atmosferycznej, sąsiedztwo innych budynków, ukształtowanie terenu czy liczba osób, które jednocześnie przebywają w domostwie. Ogólne założenia mówią o tym, że piorunochron winien być zamontowany na każdym budynku, którego powierzchnia przekracza 500 metrów/kw lub którego wysokość przekracza 15 metrów. Powierzchnia nie ma jednak znaczenia w przypadkach, zastosowania  łatwopalnych materiałów do budowy. Zapytaj więc swojego elektryka czy w twoim przypadku warto wykonać instalację odgromową. Może ona być wykonana po zakończeniu budowy.

Dokumentacja instalacji elektrycznej. Pomiary elektryczne.

Po zakończeniu prac firma elektryczna powinna przekazać nam protokoły badań instalacji, świadectwa jakości wykorzystanych materiałów, odpowiednie certyfikaty oraz deklaracje zgodności urządzeń. Profesjonalny elektryk uzupełni plany instalacji elektrycznej o dokonane zmiany nanosząc aktualny stan instalacji.  Pomiary elektryczne pokazują nam czy zachowane są wymagane parametry techniczne a instalacja elektryczna spełnia zakres norm bezpieczeństwa. Niezbędny jest pomiar rezystancji izolacji czy sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych. W zależności od rodzaju instalacji elektrycznej, kontroli i pomiarom podlegają również instalacje odgromowe oraz zadziałanie wyłączników różnicowoprądowych. Do wykonania pomiarów elektrycznych twój elektryk  musi posiadać aktualne świadectwo kwalifikacyjne wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP). Protokół z instalacji elektrycznej powinien zawierać schemat instalacji, schemat rozmieszczenia urządzeń w rozdzielnicy elektrycznej oraz wyniki pomiarów. Istotną rzeczą jest również dołączenie do protokołu aktualnego świadectwa wzorcowania miernika, którym elektryk dokonał pomiarów.

Jakie dokumenty potrzebne są do odbioru domu?  Protokół odbioru instalacji elektrycznej.

Do odbioru domu będziesz potrzebował zestawu dokumentów:

 • oryginału dziennika budowy z wpisem zamykającym budowę,
 • oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem i odpowiednimi przepisami oraz doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy i terenów przyległych,
 • kopii projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jeśli w trakcie budowy wprowadzono zmiany nieistotne w stosunku do projektu,
 • inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, czyli mapy sporządzonej przez uprawnionego geodetę,
 • protokołów odbioru wszystkich przyłączy – kanalizacyjnych, elektrycznych, wodnych – bądź umów podpisanych z dostawcami mediów,
 • protokołu odbioru instalacji gazowej, jeśli jest w budynku,
 • protokołu odbioru pionów wentylacyjnych oraz kominów spalinowych,
 • atestu higienicznego szamba, jeśli dom nie jest podłączony do kanalizacji,
 • wyniku laboratoryjnego badania wody pitnej, jeśli dom jest podpięty do własnego ujęcia.

Protokół odbioru instalacji elektrycznej to dokument potwierdzający bezpieczeństwo eksploatacji instalacji elektrycznej. Aby uzyskać odbiór obiektu składamy protokół odbioru z całą dokumentacją powykonawczą, i innymi dokumentami do Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Odbiór instalacji elektrycznej ma prawo wykonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Dokument musi znaleźć się w dzienniku budowy, który posiada kierownik budowy nieruchomości i musi zawierać:

 • Datę i miejsce sporządzania protokołu.
 • Pieczątkę.
 • Dane osoby wypełniającej protokół.
 • Dane nieruchomości, dla której wykonuje się protokół odbioru elektrycznego.
 • Nazwisko i adres odbiorcy.
 • Moc zainstalowanych odbiorników.
 • Opis zastosowanych zabezpieczeń topikowych.
 • Informacje dotyczące liczników energii elektrycznej.
 • Rodzaj, materiał i przekrój przyłącza.
 • Opis ewentualnych usterek.
 • Wynik kontroli z ewentualnym terminem usunięcia usterek.
 • Dane dotyczące założonych plomb.
 • Podpis użytkownika oraz podpis kontrolującego.

 

Teraz możesz zamieszkać w swoim domu.

Pora rozliczyć się z prac elektrycznych. Myślę, że przez tak długi okres dobrze poznałeś swojego elektryka. Elektryk na pewno wiele Ci pomógł więc jeśli masz możliwość pozostań z nim  w dobrych relacjach i stałym kontakcie. Pamiętaj, że każdy element twojej instalacji to tylko urządzenie i może ulec awarii. Nawet najlepiej wykonane instalacje z zabezpieczeniami najwyższej klasy mogą nie uchronić naszego budynku od zdarzeń losowych. No i budując kolejną inwestycję będziesz miał już numer do dobrego fachowca 🙂

Jedna odpowiedź

Możliwość komentowania została wyłączona.