Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Firmy z zakresu prac elektrycznych wykonują prace w obiekcie na podstawie dokumentacji projektowej. W trakcie trwania prac inwestor może dokonać zmian w instalacji. Często zmiany tras kablowych mogą wynikać z nowych nieprzewidzianych czynników zewnętrznych. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację techniczną wprowadzając zmiany i uzyskując akceptację projektową. Jak widać dokumentacja i wykonanie prac elektrycznych są współzależne. W BMKL wykonując prace elektryczne nieustannie kontrolujemy stan aktualnej dokumentacji technicznej dokonując niezbędnych korekt i akceptacji. Nasza dokumentacja po wykonaniu prac elektrycznych zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat właściwości instalacji oraz karty katalogowe z certyfikatami z użytych materiałów i podzespołów. Nasza dokumentacja powykonawcza to modele, schematy, mapy i wykresy ze wszystkich wykonanych prac. Pracujemy na najnowszym oprogramowaniu CAD.

Instalacje
elektryczne

Sprawdź ofertę

Pomiary
elektryczne

Sprawdź ofertę

Ochrona przeciwpożarowa

Sprawdź ofertę

Sterowanie
Obiektem

Sprawdź ofertę

Kontrola
dostępu

Sprawdź ofertę

Instalacje
alarmowe

Sprawdź ofertę

Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Sprawdź ofertę

Prefabrykacja szaf sterowniczy i rozdzielnic elektrycznych

Sprawdź ofertę