O Nas

Jesteśmy rodzinną firmą.
Doświadczenie przez pokolenia.

Najważniejsze jest dla nas zadowolenie klientów dzięki umiejętnościom i jakości naszej pracy. Jako tradycyjna i równocześnie progresywna firma rodzinna traktujemy naszą odpowiedzialność z szacunkiem wobec naszych klientów, pracowników i partnerów. W firmie jesteśmy szczególnie dumni z zaufania naszych długotrwałych klientów. Dlatego zawsze stawiamy sobie i naszym pracownikom wysokie wymagania. Stawiamy na bezpieczeństwo pracy naszych pracowników oraz mądre zarządzanie w przekazywaniu odpowiedzialności i kontroli. Zawsze wspieramy kreatywność i odwagę w naszej współpracy.

Powstaje Usługowy Zakład Elektroinstalacyjny UZE

Przez kolejne 29 lat firma działa na terenie głównie Małopolski. Obsługuje zakłady przemysłowe, odbiorców indywidualnych oraz inwestycje Administracyjno-publiczne.

1988

Powstaje BMKL sp.z o.o.

Powiększamy możliwości inwestycyjne firmy. Przekształcamy Usługowy Zakład Elektroinstalacyjny w BMKL sp.z o.o. W ciągu kolejnych lat podejmujemy coraz większe zlecenia.

2017

Powstaje marka IN DEVICE

Wspieramy swoją podstawową działalność produkując własne narzędzia dla elektryków. Nadajemy naszej pracy nowe możliwości.

2021

BMKL Grupa Lackosz Sp. J.

Wykonujemy coraz większe zlecenia z zakresu instalacji elektrycznych. BMKL Grupa Lackosz Sp. J. podnosi możliwości BMKL sp.z o.o. w zakresie projektowania instalacji , automatyki , maszyn i urządzeń.

2023