Ochrona przeciwpożarowa

Nasza oferta obejmuje realizację inwestycji z zakresu czynnej i biernej ochrony przeciwpożarowej. Naszym celem jest stworzenie systemu wczesnego ostrzegania ppoż. jako nadrzędnego systemu pełniącego kontrolę nad instalacjami wentylacji, oddymiania, instalacji tryskaczowych oraz kontroli dostępu. Posiadamy wiedzę prawną oraz z zakresu budownictwa, dzięki czemu każdy projekt analizujemy pod względem wymogów oraz uwarunkowań architektonicznych obiektu. W naszych instalacjach wykorzystujemy jednostki sprzętowe tylko najwyższej jakości. Przy każdej instalacji szkolimy personel z zakresu obsługi oraz zasad postępowania i ewakuacji.

System Sygnalizacji Pożarowej (SSP) to podstawowa instalacja elektryczna, niskoprądowa wchodząca w skład technicznych środków zabezpieczeń budynków. Projekt systemu wykonujemy w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych projektantów. Na etapie projektu i wykonania instalacji zapewniamy pełne wsparcie techniczne. Głównym celem jest właściwy dobór urządzeń w celu wyeliminowania fałszywych alarmów pożarowych. Systemy wykonywane przez firmę BMKL wyposażone są w układy zasilania awaryjnego zapewniające pełną funkcjonalność działania na wypadek braku dostawy prądu z sieci energetycznej. W skład instalacji wchodzi Centrala Sygnalizacji Pożaru (CSP), do której podpięte są czujki pożarowe, moduły kontrolne i sterujące, Ręczne Ostrzegacze Pożarowe (ROP) oraz sygnalizatory optyczno – akustyczne. Podstawowym zadaniem montowanego Systemu Alarmowania Pożarowego (SAP) jest precyzyjne zaprogramowanie centrali i elementów w celu jak najszybszej detekcji zagrożenia i uruchomieniu sygnalizatorów. Dzięki naszym działaniom skutecznie i szybko realizujemy ewakuację ludzi z budynku. Automatycznie alarmujemy Straż Pożarną. Używamy wyłącznie certyfikowanych elementów i okablowania z odpornością ogniową dedykowanego do stosowania w czynnej ochronie przeciwpożarowej. Integrujemy systemy bezpieczeństwa stanowiące infrastrukturę obiektu w ramach automatyki budynkowej. Nasze systemy pracują stabilnie w przemyśle, budownictwie mieszkaniowym, administracji publicznej. Wykonujemy serwisy i utrzymujemy instalacje.

Instalacje
elektryczne

Sprawdź ofertę

Pomiary
elektryczne

Sprawdź ofertę

Ochrona przeciwpożarowa

Sprawdź ofertę

Sterowanie
Obiektem

Sprawdź ofertę

Kontrola
dostępu

Sprawdź ofertę

Instalacje
alarmowe

Sprawdź ofertę

Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Sprawdź ofertę

Prefabrykacja szaf sterowniczy i rozdzielnic elektrycznych

Sprawdź ofertę