Kontrola dostępu

Dzisiejsza kontrola dostępu to zakres od bardzo prostych rozwiązań do skomplikowanych rejestrów biometrycznych, odcisków palca czy rozpoznawania mowy i twarzy. Jedne systemy służą po prostu możliwości wejścia do obiektu a inne kontroli czasu pracy, kontroli administracyjnej lub zabezpieczeniu poziomów informacji. Często obiekt na którym zakładamy system wymaga dostosowania nietypowych zamków, drzwi lub instalacji elektronicznej. Dla nas to codzienność i rzadko nas coś zaskakuje.

System kontroli dostępu stosowany jest w zakładach przemysłowych, obiektach administracyjnych oraz budynkach prywatnych. System kontroli dostępu to najczęściej system zabezpieczeń elektronicznych. Tradycyjnie korzystamy z najprostszej formy dostępu do pomieszczeń czyli z kluczy zamków do drzwi. Tego rodzaju zabezpieczenia zapewniają kontrolę nad dostępem lecz nie stanowią sytemu zarządzania dostępem. Korzystanie z kluczy ma jednak wiele wad i ograniczeń. Kiedy pracownik zgubi klucz do biura, administrator zmuszony jest wymienić zamek, dla pewności, że nikt nie użyje znalezionego klucza. Nowe klucze otrzymać muszą wówczas wszyscy upoważnieni do pomieszczenia. Kiedy jedna osoba ma dostęp do wielu lokalizacji to dla każdego pomieszczenia potrzebuje osobnego klucza. Nigdy nie mamy pewności czy klucze nie zostały dorobione przez pracowników lub osoby z zewnątrz. W systemach kontroli dostępu korzystamy z elektronicznego identyfikatora. Takim identyfikatorem może być karta dostępu na którą upoważniamy do wejścia konkretną osobę do konkretnego obszaru. Możemy rejestrować informacje o tym, kto, gdzie kiedy korzystał z pomieszczeń budynków i obiektów. Jedna karta może obsługiwać wszystkie punkty dostępu na zaprogramowanych poziomach. System kontroli dostępu umożliwia ustawienie właściwych parametrów dla każdej osoby oddzielnie. Nadane uprawnienia można szybko i łatwo aktualizować. Zarządzający systemem widzi ruch w obiekcie w konkretnej przestrzeni, a dzięki temu w razie zdarzenia łatwiej może ustalić, kto mógł w nim uczestniczyć. Grupy pracowników mogą otrzymać dostęp do budynku w określonym czasie wynikającym z grafiku pracy. Możesz skonfigurować system w taki sposób, aby wykonawcy mieli dostęp tylko po okazaniu certyfikacji tylko w określone rewiry. Użytkownik przystawia kartę do czytnika, a jeżeli wszystkie warunki zapisane w systemie kontroli dostępu są spełnione, może wejść. Dostępne są jednak także inne opcje jak poziomy dostępu. Użytkowanie elementów Systemu kontroli dostępu jest proste. Identyfikatorem jest w zależności od możliwości zazwyczaj indywidualna karta dostępu, identyfikator, PIN lub hasło lub inne oznaczenie identyfikacyjne jak odczyt odcisku palca lub rozpoznawanie tęczówki oka. Każda metoda identyfikacji ma wady i zalety, a ich wybór zależy od oczekiwań i warunków konkretnego wdrożenia. Aby podwyższyć standardy bezpieczeństwa, można także połączyć dwie różne metody. System kontroli dostępu, może integrować się z innymi systemami. Kontrola dostępu może połączyć system alarmowy z przeciwpożarowym , z monitoringiem oraz sterowaniem obiektem w jedną całość.

Instalacje
elektryczne

Sprawdź ofertę

Pomiary
elektryczne

Sprawdź ofertę

Ochrona przeciwpożarowa

Sprawdź ofertę

Sterowanie
Obiektem

Sprawdź ofertę

Kontrola
dostępu

Sprawdź ofertę

Instalacje
alarmowe

Sprawdź ofertę

Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Sprawdź ofertę

Prefabrykacja szaf sterowniczy i rozdzielnic elektrycznych

Sprawdź ofertę