Prefabrykacja szaf

KOMPLEKSOWA PRZEFABRYKACJA SZAF I ROZDZIELNIC
OD PROJEKTU DO URUCHOMIENIA

Uruchomienie instalacji elektrycznej lub instalacji automatyki uzależnione jest od prawidłowo wykonanej – zaszytej szafy sterowania i rozdzielnic zasilania. Każdy system sterowania wymaga kontrolowanego i bezpiecznego układu zasilania jak i wiele układów zasilania wymaga indywidualnego sterowania. Produkujemy szafy według wykonanej dokumentacji stosując się do obowiązujących norm. Projektujemy szafy na najnowszym dostępnym oprogramowaniu. Stosujemy profesjonalne systemy opisów i oznaczeń aparatów i przewodów, dzięki czemu lokalizacja i identyfikacja urządzeń jest prosta i przejrzysta. Nasza prefabrykacja szaf to najwyższy poziom i standard dopasowany do nowoczesnych i innowacyjnych potrzeb klienta.

Instalacje
elektryczne

Sprawdź ofertę

Pomiary
elektryczne

Sprawdź ofertę

Ochrona przeciwpożarowa

Sprawdź ofertę

Sterowanie
Obiektem

Sprawdź ofertę

Kontrola
dostępu

Sprawdź ofertę

Instalacje
alarmowe

Sprawdź ofertę

Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Sprawdź ofertę

Prefabrykacja szaf sterowniczy i rozdzielnic elektrycznych

Sprawdź ofertę