Pomiary elektryczne

Instalacje elektryczne muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Często zapominamy o najistotniejszym fakcie, jakim jest bezpieczeństwo. Może ono być zagrożone w przypadku zwarcia instalacji lub uszkodzenia urządzenia. Pomiary elektryczne powinny być przeprowadzone co najmniej raz na pięć lat.

Pomiar instalacji elektrycznej ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, którzy korzystają ze sprawdzanej instalacji w tym urządzeń wpiętych w sieć elektryczną. Sprawna instalacja na terenie mieszkań, budynków użytkowych, biur, zakładów produkcyjnych czy też magazynów zapobiega ryzyku wystąpienia poważnej awarii. Aby uniknąć sytuacji porażenia prądem pomiar instalacji elektrycznej powinien być przeprowadzany regularnie. W BMKL odpowiadają za to wykwalifikowani elektrycy pracując na najnowszych miernikach z aktualnymi świadectwami wzorcowania. Wykonujemy protokoły pomiarów elektrycznych zawierające szczegóły dotyczące oględzin instalacji, wartości dokonanych pomiarów oraz okresu użyteczności instalacji. Elektryk sprawdza czy przewody są prawidłowo podłączone i nie mają żadnych uszkodzeń. Sprawdza również odległości instalacji od punktów poboru wody oraz stabliność połączenia przewodów w osprzęcie i urządzeniach. Nasze mierniki pozwalają na wykonanie pomiarów z zakresu: Impedancja pętli zwarcia | Parametry wyłączników RCD | Rezystancja izolacji | Rezystancja uziemienia | Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych | Test kolejności faz | Test kierunku obrotów silnika | Ciągłość połączeń ochronnych | Rezystancja uziemienia | Rezystancja izolacji po stronie DC | Napięcie otwartego obwodu UOC | Prąd zwarcia ISC | Prądy pracy i moce po stronie DC i AC | Sprawność inwertera

Instalacje
elektryczne

Sprawdź ofertę

Pomiary
elektryczne

Sprawdź ofertę

Ochrona przeciwpożarowa

Sprawdź ofertę

Sterowanie
Obiektem

Sprawdź ofertę

Kontrola
dostępu

Sprawdź ofertę

Instalacje
alarmowe

Sprawdź ofertę

Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Sprawdź ofertę

Prefabrykacja szaf sterowniczy i rozdzielnic elektrycznych

Sprawdź ofertę