Zakres prac:

Wykonanie prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic elektrycznych dla zakładów produkcyjnych